Biuletyn Informacji Publicznej

Aktualności

 • Starszy specjalista w Departamencie Regulacji

  25 września 2021

  Starszy specjalista do spraw rozstrzygania sporów w Wydziale Współpracy Międzyoperatorskiej w Departamencie Regulacji

 • Starszy specjalista w Biurze Prezesa

  25 września 2021

  Starszy specjalista do spraw wsparcia Biura Prezesa w Biurze Prezesa.

 • Główny specjalista w Departamencie Strategii i Analiz

  25 września 2021

  Główny Specjalista do spraw przetwarzania danych o infrastrukturze i usługach telekomunikacyjnych oraz wykonywania analiz w tym zakresie w Wydziale Metod Ilościowych w Departamencie Strategii i Analiz.

 • Informacja o wyniku naboru opublikowanego w dniu 23 września 2021 r.

  24 września 2021

  Główny Specjalista do spraw przetwarzania danych o infrastrukturze i usługach telekomunikacyjnych oraz wykonywania analiz w tym zakresie w Wydziale Metod Ilościowych w Departamencie Strategii i Analiz

 • Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla Netia S.A.

  24 września 2021

  Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie DR.WWM.6171.184.2020, dotyczącej ustalenia warunków dostępu dla Netia S.A. do nieruchomości i wznoszonego na Nieruchomości budynku, pod nazwą „Brama Oławska” we Wrocławiu przy ul. Oławskiej 35, w celu zapewnienia telekomunikacji w budynku.

 • Zapytanie ofertowe- numer sprawy BA.WZP.26.5.45.2021

  24 września 2021

  Zapytanie ofertowe na usługę "Przygotowanie koncepcji interaktywnej gry symulacyjnej dot. bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni, skierowanej do dzieci i młodzieży szkolnej oraz nauczycieli wraz z przygotowaniem próbki rozgrywki, pokazującej jeden moduł rozgrywki wraz ze szczegółowymi scenariuszami i opisami dla prowadzącego"-sprawa numer BA.WZP.26.5.45.2021