Biuletyn Informacji Publicznej

Aktualności

 • Starszy specjalista w Departamencie Spraw Zagranicznych

  25 marca 2023

  Starszy specjalista ds. współpracy z organizacjami międzynarodowymi w Wydziale Współpracy z Organizacjami Międzynarodowymi, Departament Spraw Zagranicznych

 • Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla Orange Polska S.A.

  24 marca 2023

  24 marca Prezes UKE rozpoczął konsultacje projektu decyzji w postępowaniu administracyjnym wszczętym na wniosek Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji oraz na wniosek Orange Polska S.A., w przedmiocie decyzji z 20 grudnia 2022 r., nr DR.WORK.609.1.2022.35.

 • Wniosek o zmianę rezerwacji nr DC.WRT.514.126.2021.4

  23 marca 2023

  Dnia 23 marca 2023 r. do Prezesa UKE wpłynął wniosek Archidiecezji Poznańskiej z siedzibą w Poznaniu, o zmianę rezerwacji Prezesa UKE nr DC.WRT.514.126.2021.4 z dnia 7 stycznia 2022 r.,  poprzez zmianę maksymalnej skutecznej mocy promieniowanej stacji nadawczej 106,2 MHz Śrem. 

 • Wniosek o zmianę rezerwacji nr DC.WRT.514.17.2019.6

  23 marca 2023

  Dnia 28 lutego 2023 r. do Prezesa UKE wpłynął wniosek Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Koszalinie „Radio Koszalin” S.A. z siedzibą w Koszalinie, o zmianę rezerwacji Prezesa UKE nr DC.WRT.514.17.2019.6 z dnia 20 lutego 2019 r.,  poprzez zmianę maksymalnej skutecznej mocy promieniowanej stacji nadawczej 91,00 MHz Kołobrzeg.

 • Informacja o wyniku naboru opublikowanego w dniu 17 lutego 2023 r.

  23 marca 2023

  Specjalista ds. kontroli radiowej i zwalczania zakłóceń oraz kontroli telekomunikacyjnej i pocztowej w Wydziale Kontroli, Delegatura w Gdyni

 • Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla Enter T&T sp. z o.o.

  23 marca 2023

  Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie nr DR.WWM.6171.72.2022 o ustalenie warunków dostępu dla Enter T&T sp. z o.o. do nieruchomości i budynków znajdujących się w zasobach Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Zrzeszeni” z siedzibą w Bydgoszczy, w celu zapewnienia telekomunikacji