Aktualności

 • Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla Koba sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku

  19 maja 2022

  Informacja nt. wyników postępowania konsultacyjnego dot. projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie DR.WWM.6171.116.2021 dotyczącej ustalenia warunków dostępu dla Koba sp. z o.o. do nieruchomości położonej w Białymstoku w obrębie ewid. nr 0021 – Dojlidy, obejmującej działki ewidencyjne nr 251/33, 251/35, 251/36 i 251/37 w celu zapewnienia telekomunikacji.

 • Wniosek o zmianę rezerwacji nr DC.WRT.514.84.2019.3

  19 maja 2022

  Dnia 13.4.2022 r. do Prezesa UKE wpłynął wniosek Radia Rekord FM S.A. z siedzibą w Radomiu, o zmianę rezerwacji nr DC.WRT.514.84.2019.3 z 26.11.2019 r., poprzez zmianę parametrów technicznych stacji nadawczej Ciechanów (f=88,70 MHz), zgodnie z decyzją Przewodniczącego KRRiT w sprawie zmiany Koncesji.

 • Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla ISI sp. z o.o.

  19 maja 2022

  19 maja br. Prezes UKE rozpoczął konsultacje projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków dostępu dla ISI sp. z o.o. do nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Prymasa Tysiąclecia 83a, w tym do posadowionego na niej budynku, w celu zapewnienia telekomunikacji w tym budynku.

 • Zaproszenie do ustalenia wartości zamówienia BA.WZP.26.1.31.2022

  18 maja 2022

  Zaproszenie do ustalenia wartości zamówienia BA.WZP.26.1.31.2022 na usługi doradztwa prawnego i eksperckiego w zakresie objętym w załączniku nr 1 do niniejszego Zaproszenia.

 • Zaproszenie do ustalenia wartości zamówienia BA.WZP.26.1.30.2022

  18 maja 2022

  Zaproszenie do ustalenia wartości zamówienia BA.WZP.26.1.30.2022 na rozszerzenie posiadanego przez zamawiającego zespołu urządzeń, o urządzenia i oprogramowanie niezbędne do utworzenia systemu pomiarowego umożliwiającego wykonywanie pomiarów urządzeń bezprzewodowej transmisji danych zgodnie z wymaganiami norm ETSI EN 300 328 i ETSI EN 301 893.

 • Zaproszenie do ustalenia wartości zamówienia BA.WZP.26.1.29.2022

  18 maja 2022

  Zaproszenie do ustalenia wartości zamówienia BA.WZP.26.1.29.2022 na dostawę odbiornika pomiarowego spełniającego wymagania określone w załączniku nr 1 do niniejszego zaproszenia.