Systemy łączności na potrzeby obronne państwa

Na mocy art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe  (Dz.U. z 2017 r. poz. 1481), operator pocztowy jest obowiązany dostarczyć na żądanie Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej dane dotyczące świadczonych usług pocztowych niezbędnych do przygotowania systemów łączności na potrzeby obronne państwa, w tym dotyczące systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym, używanej do tego celu infrastruktury, zasobów kadrowych, środków transportowych i wyposażenia umożliwiającego dystrybucję przesyłek pocztowych, oraz aktualizować dane po każdej ich zmianie.

Szczegółowy zakres danych, formę i tryb ich dostarczania Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej oraz aktualizacji określa rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie danych niezbędnych do przygotowania systemów łączności na potrzeby obronne państwa  (Dz. U. z 2014 r. poz. 368), które weszło w życie 4 kwietnia 2014 r.

Formularz przekazywania danych znajduje się w załączniku. 

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Jakub Słodki
Osoba modyfikująca informację: Jakub Słodki
Data publikacji: 24.11.2017 12:25
Data ostatniej modyfikacji: 18.04.2018 10:21