Cennik usług powszechnych Poczta Polska S.A.

Poczta Polska S.A. przedłożyła Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej cennik usług powszechnych w obrocie krajowym i zagranicznym obowiązujący z dniem 1 maja 2013 roku.

Zmiany obecnie wprowadzone przez operatora wyznaczonego do obowiązujących od 1 stycznia 2013 r. dwóch cenników tj. Cennika powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym i Cennika usług pocztowych w obrocie zagranicznym nie dotyczą wysokości opłat. W związku z czym nie ma zastosowania procedura określona w art. 57 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r., poz.1529).

Zmiany wprowadzone do ww. cenników uchwałą Zarządu Poczty Polskiej S.A. z dnia 18 kwietnia 2013 r. polegają na dostosowaniu ich dotychczasowej zawartości i treści do obowiązujących przepisów w tym:

  1. ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r., poz.1529), która inaczej zdefiniowała zakres powszechnych usług pocztowych (usługi powszechnej nie stanowią obecnie przesyłki reklamowe i przekazy pocztowe),
  2. ustawy z dnia 11 marca 2004, o podatku od towarów i usług  (Dz. U.  z 2011 r. , Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) znowelizowanej w zakresie zwolnienia z podatku VAT wyłącznie powszechnych usług pocztowych świadczonych przez operatora obowiązanego do świadczenia takich usługoraz dostawę towarów ściśle z tymi usługami związaną.

Ponadto, Poczta Polska S.A. dokonała konsolidacji dwóch obowiązujących dotychczas cenników w jeden Cennik usług powszechnych w obrocie krajowym i zagranicznym.

Zgodnie z art. 59 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r., poz.1529) Cennik usług powszechnych oraz zmiany do obowiązującego cennika podlegają niezwłocznie ogłoszeniu na stronie podmiotowej BIP oraz są udostępniane w każdej placówce pocztowej operatora wyznaczonego i na jego stronie internetowej, a ponadto stanowią nieodpłatny załącznik do umowy o świadczenie usługi pocztowej, której przedmiotem jest świadczenie usługi powszechnej, gdy wynika to z właściwości zawieranej umowy.

Cennik usług powszechnych jest dostępny na stronie internetowej Poczty Polskiej S.A.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Maciej Pietrzykowski
Osoba modyfikująca informację: Maciej Pietrzykowski
Data publikacji: 06.05.2013 11:15
Data ostatniej modyfikacji: 30.07.2018 11:29