Dostęp do nieruchomości 2017

 • Decyzja dla KOL-NET s.c. Kinga Wolska, Marta Wykpisz

  29 grudnia 2017

  22 grudnia 2017 r. Prezes UKE wydał decyzję w sprawie zmiany „Umowy na rozprowadzenie i eksploatację instalacji internetowej”, zawartej pomiędzy KOL-NET s.c. Kinga Wolska, Marta Wykpisz a Spółdzielnią Mieszkaniową w Kole.

 • Decyzja dla Multimedia Polska-Południe S.A.

  27 grudnia 2017

  19 grudnia 2017 r. Prezes UKE wydał decyzję ustalającą warunki dostępu dla Multimedia Polska-Południe S.A. do nieruchomości w Sanoku stanowiących własność, współwłasność lub znajdujących się w zarządzie Spółdzielni Mieszkaniowej „Śródmieście” w Sanoku, w celu zapewnienia telekomunikacji.

 • Decyzja Prezesa UKE dla Orange Polska S.A.

  19 grudnia 2017

  13 grudnia 2017 r. Prezes UKE wydał decyzję ustalającą warunki dostępu dla Orange Polska S.A. do nieruchomości, w tym do budynku w Krakowie.

 • Decyzja Prezesa UKE dla Orange Polska S.A.

  15 grudnia 2017

  14 listopada 2017 r. Prezes UKE wydał decyzję ustalającą warunki dostępu dla Orange Polska S.A. do nieruchomości w Krakowie zarządzanych przez Paulinę Wójciak prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą „Szczurek-Wójciak” Zarządzanie i Administrowanie Nieruchomościami Paulina Wójciak, w celu zapewnienia telekomunikacji.

 • Decyzja Prezesa UKE dla Orange Polska S.A.

  15 grudnia 2017

  28 listopada 2017 r. Prezes UKE wydał decyzję ustalającą warunki dostępu dla Orange Polska S.A. do nieruchomości położonych w Poznaniu, w tym do wznoszonych przez  DOM-EKO sp. z o.o. na nieruchomościach budynków, w celu zapewnienia telekomunikacji.

 • Decyzja Prezesa UKE dla Itekom Paweł Ciągło

  14 grudnia 2017

  7 grudnia 2017 r. Prezes UKE wydał decyzję ustalającą warunki dostępu dla Itekom Paweł Ciągło do nieruchomości położonej we Wrocławiu, w celu zapewnienia telekomunikacji.