Dostęp do nieruchomości 2017

  • Decyzja Prezesa UKE dla ORANGE POLSKA S.A.

    13 listopada 2017

    6 listopada 2017 r. Prezes UKE wydał decyzję ustalającą warunki dostępu dla Orange Polska S.A. do nieruchomości i budynków znajdujących się w zasobach SM Piast położonych we Wrocławiu, w celu zapewnienia telekomunikacji.

  • Decyzja Prezesa UKE dla ORANGE POLSKA S.A.

    07 listopada 2017

    3 listopada 2017 r. Prezes UKE wydał decyzję ustalającą warunki dostępu dla Orange Polska S.A. do nieruchomości i budynków zarządzanych przez Zakład Wielobranżowy „LUB-KOM” sp. z o. o. w Lublinie, w celu zapewnienia telekomunikacji.