Dostęp do nieruchomości 2020

  • Decyzja Prezesa UKE z 13 października 2020 r. DR.WWM.6170.1.2020.31

    22 października 2020

    13 października 2020 r. Prezes UKE wydał decyzję określającą warunki, na jakich Towarzystwo Budownictwa Społecznego Wrocław sp. z o.o. (TBS) jest zobowiązane zapewniać nieodpłatny dostęp do zarządzanych przez siebie bądź stanowiących jego własność nieruchomości i budynków, w celu zapewnienia telekomunikacji w tych budynkach.