Decyzja dla KOL-NET s.c. Kinga Wolska, Marta Wykpisz

22 grudnia 2017 r. Prezes UKE wydał decyzję w sprawie zmiany „Umowy na rozprowadzenie i eksploatację instalacji internetowej”, zawartej w dniu 1 sierpnia 2009 r., zmienionej aneksem nr 1/2014 z dnia 1 stycznia 2014 r., pomiędzy KOL-NET s.c. Kinga Wolska, Marta Wykpisz a Spółdzielnią Mieszkaniową w Kole.

Zmieniona umowa rozszerza zakres współpracy Stron i na jej podstawie Operator będzie mógł:

  1. wykonać okablowania z kabli światłowodowych,
  2. wykonać światłowodowe przyłącza telekomunikacyjne do budynków,
  3. utrzymywać, eksploatować, konserwować, remontować i usuwać awarie urządzeń.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Przemysław Poznański
Osoba modyfikująca informację: Przemysław Poznański
Data publikacji: 29.12.2017 13:00
Data ostatniej modyfikacji: 30.07.2018 14:32