Decyzja dla Multimedia Polska-Południe S.A.

19 grudnia 2017 r. Prezes UKE wydał decyzję ustalającą warunki dostępu dla Multimedia Polska-Południe S.A. do nieruchomości w Sanoku stanowiących własność, współwłasność lub znajdujących się w zarządzie Spółdzielni Mieszkaniowej „Śródmieście” w Sanoku, w celu zapewnienia telekomunikacji.

W ramach dostępu Operator będzie mógł:

  1. wykonać przyłącza telekomunikacyjne,
  2. utrzymywać, eksploatować, konserwować, remontować i usuwać awarie przyłączy telekomunikacyjnych.

Wykonanie decyzji wpłynie pozytywnie na rozwój konkurencji na lokalnym rynku świadczenia usług telekomunikacyjnych.

Ponadto Prezes UKE odmówił Operatorowi wykonania światłowodowych instalacji telekomunikacyjnych w budynkach, gdyż w budynkach istnieją już instalacje telekomunikacyjne przystosowane do dostarczania usług szerokopasmowego dostępu do Internetu, wykonane w technologii światłowodowej. 
 

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Osoba modyfikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 27.12.2017 11:35
Data ostatniej modyfikacji: 31.07.2018 08:33