Decyzja Prezesa UKE dla Itekom Paweł Ciągło

7 grudnia 2017 r. Prezes UKE wydał decyzję ustalającą warunki dostępu dla Itekom Paweł Ciągło do nieruchomości położonej we Wrocławiu, w celu zapewnienia telekomunikacji.

Decyzja określa warunki, na podstawie których Operator może wykorzystać instalację telekomunikacyjną budynku przy ul. Swojczyckiej  38 we Wrocławiu.

W ramach dostępu Operator będzie mógł:

  1. korzystać z punktu styku w budynku – w przypadku gdy Operator uzyska tytuł prawny do doprowadzenia przyłącza telekomunikacyjnego do budynku lub do korzystania z istniejącego przyłącza telekomunikacyjnego,
  2. eksploatacji i usuwania awarii instalacji telekomunikacyjnej budynku.

Ponadto decyzja Prezesa UKE odmawia ustalenia warunków dostępu Operatora do budynku polegającego na zapewnieniu możliwości wykonania bezprzewodowego przyłącza telekomunikacyjnego.

W ocenie Prezesa UKE wykonanie decyzji wpłynie pozytywnie na rozwój konkurencji na lokalnym rynku świadczenia usług telekomunikacyjnych
 

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Osoba modyfikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 14.12.2017 11:35
Data ostatniej modyfikacji: 31.07.2018 08:33