Decyzja Prezesa UKE dla Itekom sp. z o.o.

22 lutego 2018 r. Prezes UKE wydał decyzję ustalającą warunki dostępu dla Itekom sp. z o.o. do nieruchomości i budynków znajdujących się w zasobach GA-MI Zarządzanie sp. z o.o. położonych w Kamieńcu Wrocławskim, w celu zapewnienia telekomunikacji.
 
Decyzja określa warunki, na podstawie których Itekom sp. z o.o. będzie uprawniony do:

  1. wykonania  radiowych przyłączy telekomunikacyjnych do budynków, 
  2. korzystania z punktów styku w budynkach,
  3. utrzymywania, eksploatowania, konserwowania, remontowania i usuwani awarii urządzeń wchodzących w skład instalacji telekomunikacyjnych budynków oraz przyłączy telekomunikacyjnych do budynków,
  4. wykorzystania istniejących w budynkach instalacji elektrycznych w celu zasilania infrastruktury,
  5. wstępu lub wjazdu na teren nieruchomości, w tym do budynków.

W ocenie Prezesa UKE wykonanie decyzji wpłynie pozytywnie na rozwój konkurencji na lokalnym rynku świadczenia usług telekomunikacyjnych.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Osoba modyfikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 27.02.2018 14:55
Data ostatniej modyfikacji: 31.07.2018 08:27