Decyzja Prezesa UKE dla KOL-NET spółka cywilna Kinga Wolska, Marta Wykpisz

28 maja 2018 r. Prezes UKE wydał decyzję nr DHRT.WWM.6171.207.2017.18 ustalającą warunki dostępu dla KOL-NET spółka cywilna Kinga Wolska, Marta Wykpisz z siedzibą w Kole do nieruchomości położonej w Koninie przy ul. Świętojańskiej 10, w tym do budynku posadowionego na tej nieruchomości, w celu zapewnienia telekomunikacji w budynku.
Decyzja określa warunki, na podstawie których operator jest uprawniony do:

  1. wykonania przyłącza telekomunikacyjnego do budynku,
  2. wykonania instalacji telekomunikacyjnej budynku,
  3. utrzymywania, eksploatacji, konserwacji, remontu i usuwania awarii urządzeń wchodzących w skład instalacji telekomunikacyjnej budynku oraz przyłącza telekomunikacyjnego doprowadzonego do budynku.

W ocenie Prezesa UKE wykonanie decyzji wpłynie pozytywnie na rozwój konkurencji na lokalnym rynku świadczenia usług telekomunikacyjnych.

 

 

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Tomasz Opolski
Osoba modyfikująca informację: Tomasz Opolski
Data publikacji: 11.06.2018 12:05
Data ostatniej modyfikacji: 30.07.2018 14:28