Decyzja Prezesa UKE dla Orange Polska S.A.

9 marca 2018 r. Prezes UKE wydał decyzję ustalającą warunki dostępu dla Orange Polska S.A. do nieruchomości znajdujących się w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Górczyn” z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim, w celu zapewnienia telekomunikacji.

Decyzja określa warunki, na podstawie których Operator jest uprawniony do: 

  1. wykonania instalacji telekomunikacyjnych w technologii światłowodowej w części budynków znajdujących się w zasobach Spółdzielni,
  2. wykonania przyłączy telekomunikacyjnych do budynków,
  3. utrzymywania, eksploatacji, konserwacji, remontu i usuwania awarii urządzeń wchodzących w skład instalacji telekomunikacyjnych tych budynków, a także przyłączy telekomunikacyjnych.

Ponadto decyzja zawiera odmowę umożliwienia Operatorowi wykonania światłowodowych instalacji telekomunikacyjnych w pozostałych budynkach, objętych postępowaniem i znajdujących się w zasobach Spółdzielni. Decyzja zawiera również umorzenie postępowania w zakresie budynków nieznajdujących się w zasobach Spółdzielni.  

W ocenie Prezesa UKE wykonanie decyzji wpłynie pozytywnie na rozwój konkurencji na lokalnym rynku świadczenia usług telekomunikacyjnych.
 

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Osoba modyfikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 19.03.2018 14:50
Data ostatniej modyfikacji: 30.07.2018 14:35