Decyzja Prezesa UKE dla Orange Polska S.A.

13 grudnia 2017 r. Prezes UKE wydał decyzję ustalającą warunki dostępu dla Orange Polska S.A. do nieruchomości, w tym do budynku w Krakowie przy ul. Obozowej 58B, zarządzanego przez Marię Hajto prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Maria Hajto Agencja Pośrednictwa i Zarządzania Nieruchomościami „Przytulny Kącik” z siedzibą w Krakowie, w celu zapewnienia telekomunikacji.

Decyzja określa warunki, na podstawie których Orange Polska S.A. może wykonać w technologii światłowodowej instalację telekomunikacyjną budynku. 

W ramach dostępu Operator będzie mógł:

  1. wykonać instalację telekomunikacyjną,
  2. wykonać przyłącze telekomunikacyjne do budynku, w szczególności poprzez doprowadzenie do punktu styku linii kablowych światłowodowych,
  3. utrzymywać, eksploatować, konserwować, remontować i usuwać awarie urządzeń wchodzących w skład instalacji telekomunikacyjnej budynku oraz przyłącza telekomunikacyjnego do budynku. 

W ocenie Prezesa UKE wykonanie decyzji wpłynie pozytywnie na rozwój konkurencji na lokalnym rynku świadczenia usług telekomunikacyjnych.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Osoba modyfikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 19.12.2017 15:30
Data ostatniej modyfikacji: 30.07.2018 14:39