Decyzja Prezesa UKE dla Spidernet Michał Szczygłowski

11 kwietnia 2018 r. Prezes UKE wydał decyzję ustalającą warunki dostępu dla SPIDERNET Szczygłowski Michał do nieruchomości położonej w Częstochowie, w tym do posadowionego na niej budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Ossowskiego 34, w celu zapewnienia telekomunikacji.

Decyzja określa warunki, na podstawie których Operator jest uprawniony do: 

  1. wykonania instalacji telekomunikacyjnej budynku z kabli miedzianych (skrętka Ethernet min. kat. minimum 5), 
  2. wykonania przyłącza telekomunikacyjnego, w szczególności poprzez doprowadzenie do punktu styku linii kablowych światłowodowych,
  3. utrzymywania, eksploatacji, konserwacji, remontu i usuwania awarii urządzeń wchodzących w skład instalacji telekomunikacyjnej budynku oraz przyłącza telekomunikacyjnego do budynku.

Decyzja zawiera również umorzenie postępowania w zakresie zapewnienia dostępu do budynku przez Waldemara Kowalik Przedsiębiorstwo Budownictwa Remontów Handlu i Usług „MEGABUD”.

W ocenie Prezesa UKE wykonanie decyzji wpłynie pozytywnie na rozwój konkurencji na lokalnym rynku świadczenia usług telekomunikacyjnych.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Osoba modyfikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 24.04.2018 10:35
Data ostatniej modyfikacji: 30.07.2018 14:52