Konsolidacja projektu decyzji w sprawie oferty dla dzierżawy łączy (Oferty HQA)

14 lutego 2018 r. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej (Prezes UKE), w ramach postępowania konsolidacyjnego przesłał do Komisji Europejskiej, Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC) oraz organów regulacyjnych innych państw członkowskich projekt decyzji, w zakresie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej wydaniem przez Prezesa UKE decyzji z dnia 23 czerwca 2017 r. zatwierdzającej projekt oferty ramowej o dostępie telekomunikacyjnym w zakresie świadczenia usługi dostępu wysokiej jakości w stałej lokalizacji do 2 Mbit/s włącznie.

Projekt decyzji podlegał konsultacjom krajowym w dniach 4 grudnia 2017 r. – 3 stycznia 2018 r.

Treść projektu decyzji Prezesa UKE uwzględniającej wyniki postępowania konsultacyjnego oraz dokumenty przekazane do Komisji Europejskiej i BEREC przedstawiamy w załączeniu.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Przemysław Poznański
Osoba modyfikująca informację: Przemysław Poznański
Data publikacji: 15.02.2018 11:05
Data ostatniej modyfikacji: 15.02.2018 14:25