Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla Orange

25 maja 2018 r. Prezes UKE rozpoczął konsultacje projektu decyzji w sprawie zatwierdzenia zmiany Oferty SOR dla Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (Orange) poprzez zmianę opłaty za Usługę WLR (hurtowy dostęp do sieci Orange).

Konsultacje potrwają 30 dni.

Zgodnie z projektem decyzji Prezes UKE postanowił zaakceptować propozycję przedstawioną przez Orange i zatwierdzić zmianę Oferty SOR zakresie wskazanym w sentencji decyzji.

Projekt decyzji wraz z uzasadnieniem publikujemy poniżej w załączonym pliku.

Zainteresowanych wyrażeniem uwag oraz opinii do projektu prosimy o składanie stanowisk na piśmie do Urzędu Komunikacji Elektronicznej na adres ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa – z dopiskiem: „Stanowisko konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w sprawie DHRT.WORK.6082.8.2017”.  

Wyniki konsultacji zostaną ogłoszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie UKE oraz na stronie internetowej BIP UKE.

Przekazując stanowisko w ramach konsultacji prosimy o przesyłanie pism w postaci dostępnego dokumentu PDF. W przypadku złożenia stanowiska w postaci papierowej prosimy o jego uzupełnienie w postaci dostępnego dokumentu PDF lub WORD lub innego edytora tekstu. Ułatwi to osobom
z niepełnosprawnością wzroku odczytanie pisma przez programy asystujące. Z zasadami tworzenia dostępnych dokumentów mogą się Państwo zapoznać na naszej stronie.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Aleksandra Stawińska
Osoba modyfikująca informację: Aleksandra Stawińska
Data publikacji: 25.05.2018 14:10
Data ostatniej modyfikacji: 25.05.2018 14:23