Testy MS/PS 2022

  • Informacja dla beneficjentów i Operatorów Sieci Dostępowej działania 1.1. POPC – Testy MS za 2020 rok

    28 marca 2022

    Prezes UKE dokonał weryfikacji Testów MS OSD zgodnie z pkt 2.1. 5) Zasad dostępu[1] nakładającym na OSD świadczących usługi detaliczne na sieciach POPC, obowiązek corocznego przekazywania Prezesowi UKE Testów MS dla trzech usług detalicznych świadczonych z wykorzystaniem tych sieci, których przyrost sprzedaży w poprzednim roku był najwyższy.