Informacja dla beneficjentów i Operatorów Sieci Dostępowej działania 1.1. POPC – Testy MS za 2020 rok

Prezes UKE dokonał weryfikacji Testów MS OSD zgodnie z pkt 2.1. 5) Zasad dostępu[1] nakładającym na OSD świadczących usługi detaliczne na sieciach POPC, obowiązek corocznego przekazywania Prezesowi UKE Testów MS dla trzech usług detalicznych świadczonych z wykorzystaniem tych sieci, których przyrost sprzedaży w poprzednim roku był najwyższy.

Weryfikacji poddane zostały Testy MS OSD, którzy w 2020 roku rozpoczęli lub kontynuowali świadczenie usług na sieciach POPC wybudowanych w ramach I, II i III konkursu , tj.:

- Astanet S.A.,

- Beskid Media sp. z o.o.,

- Fiberlink sp. z o.o.,

- Inea S.A.,

- Orange Polska S.A.,

- Sferanet S.A.,

- Toya sp. zo.o.

Prezes UKE dokonał weryfikacji na podstawie dokumentów i zestawień przedstawianych przez OSD podczas procesu sprawdzania poprawności wypełnienia Testów MS.

W zakresie świadczenie usługi hurtowej BSA wszystkie Testy MS dały wynik pozytywny, co świadczy o tym, że zjawisko zawężania marży nie wystąpiło. Oznacza to, że opłaty hurtowe pobierane przez OSD pozwalają Operatorowi Korzystającemu na stworzenie usługi detalicznej konkurencyjnej cenowo w stosunku do cen detalicznych oferowanych przez OSD.

W zakresie świadczenia usługi hurtowej LLU Test MS jednego z OSD dał wynik negatywny. W związku z tym Prezes UKE podjął działania mające na celu zobowiązanie OSD do zmiany wysokości opłat umożliwiającej uzyskanie pozytywnego wyniku Testu.

Przesłane przez OSD Testy MS obejmowały zarówno detaliczne usługi szerokopasmowe sprzedawane pojedynczo, jak i pakiety usług detalicznych, w ramach których OSD podłączyli w 2020 r. ponad 54.5 tysiąca abonentów.

[1] Zasady dostępu hurtowego do sieci realizowanych w ramach II konkursu w ramach działania 1.1. POPC dla gospodarstw domowych

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Maciej Siek
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Osoba modyfikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 28.03.2022 11:20
Data ostatniej modyfikacji: 28.03.2022 11:22