Informacja w sprawie danych przyjętych przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej do stosowania w Testach MS

Po uzyskaniu danych zgodnie z pkt III. Stanowiska Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej (Prezes UKE) z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie szczegółowych metod przeprowadzenia testu zawężenia marży (Test MS) i testu zawężenia ceny (Stanowisko), Prezes UKE przeanalizował
i zweryfikował dane wszystkich Operatorów Przekazujących Dane Kosztowe (OPDK) i na podstawie danych, które uznał za wiarygodne i kompletne, ustalił Wartości Średnie oraz wartość średniego ważonego kosztu kapitału (WACC), które będą stosowane w Teście MS.

Z uwagi na konieczność zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa, Prezes UKE nie przedstawia do publicznej wiadomości informacji o tym czyje dane, w jakiej wysokości i w jakim zakresie zostały użyte do wyznaczenia Wartości Średnich stosowanych w Teście MS.

Zgodnie ze Stanowiskiem, Prezes UKE ustala Wartości Średnie oraz wartość WACC, a następnie przekazuje je do OPDK, których dane zostały zastosowane do wyliczenia Wartości Średnich oraz do Orange Polska S.A.

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Aldona Gawron
Osoba publikująca informację: Wojciech Gunia
Data publikacji: 18.01.2022 11:05