Rachunkowość regulacyjna 2019

 • Oświadczenie Prezesa UKE - rachunkowość regulacyjna

  02 października 2019

  Prezes UKE publikuje oświadczenie w sprawie zgodności prowadzenia przez operatora wyznaczonego rachunkowości regulacyjnej z wymaganiami określonymi w przepisach prawa i z zatwierdzoną przez Prezesa UKE instrukcją rachunkowości regulacyjnej.

 • Sprawozdanie Poczty Polskiej z rachunkowości regulacyjnej za rok 2018

  30 sierpnia 2019

  Prezes UKE, wypełniając obowiązek wynikający z art. 101 ust. 5 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2188 z późn. zm.), publikuje sprawozdanie Poczty Polskiej S.A. z prowadzonej rachunkowości regulacyjnej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku wraz z opinią niezależnego biegłego rewidenta.

 • Sprawozdanie z rachunkowości regulacyjnej Emitel S.A.

  28 sierpnia 2019

  Sprawozdanie z rachunkowości regulacyjnej Emitel S.A. za 2018 rok.

 • Sprawozdanie z rachunkowości regulacyjnej Orange Polska S.A.

  28 sierpnia 2019

  Sprawozdanie z rachunkowości regulacyjnej Orange Polska S.A. za 2018 rok i wyniki kalkulacji kosztów świadczenia dostępu telekomunikacyjnego w zakresie usługi dostępu szerokopasmowego (Rynek 5) na rok 2020

 • Prezes UKE zatwierdził Instrukcję za 2018 r. i Opis kalkulacji kosztów na 2020 r. Orange 

  03 czerwca 2019

  Decyzją 10 kwietnia 2019 r. Prezes UKE zatwierdził instrukcję z prowadzonej przez Orange Polska S.A. rachunkowości regulacyjnej za 2018 r. oraz opis kalkulacji kosztów świadczenia dostępu telekomunikacyjnego w zakresie usługi dostępu szerokopasmowego na 2020 r.

 • Wyznaczenie wysokości wskaźnika WACC dla Orange Polska S.A. 

  05 kwietnia 2019

  28 marca 2019 r. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej wydał decyzję określającą wysokość wskaźnika zwrotu kosztu zaangażowanego kapitału (WACC), który ma zastosowanie w kalkulacji kosztów Orange Polska S.A na rok 2020 w odniesieniu do usług realizowanych na hurtowym rynku dostępu szerokopasmowego (Rynek 5).