Rachunkowość regulacyjna 2022

  • Biegły rewident dla Emitel S.A.

    14 czerwca 2022

    W wyniku przeprowadzonego w UKE postępowania konkursowego, firma Ernst & Young Audyt Polska spółka z o. o. sp.k. oraz Ernst & Young spółka z o. o. Consulting sp.k. z siedzibą w Warszawie (Ernst &Young) przeprowadzi badania sprawozdań z rachunkowości regulacyjnej Emitel S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitel) za rok 2021, 2022 i 2023.