Data Osoba modyfikująca Akcja Zmiana
04.05.2022 12:30 Wojciech Gunia publikacja Dokument: Konsolidacja projektu decyzji określającej wskaźnik WACC dla Orange Polska S.A.
Kategoria: Rachunkowość regulacyjna