Konsolidacja projektu decyzji określającej wskaźnik WACC dla Orange Polska S.A.

2 maja 2022 r. Prezes UKE, w ramach postępowania konsolidacyjnego, przesłał do Komisji Europejskiej, Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC) oraz organów regulacyjnych innych państw członkowskich projekt decyzji dotyczącej określenia wskaźnika zwrotu kosztu zaangażowanego kapitału (WACC) w odniesieniu do usług realizowanych przez OPL na rynku lokalnego dostępu w stałej lokalizacji oraz usług realizowanych na rynku centralnego dostępu w stałej lokalizacji dla produktów rynku masowego.

Projektowana decyzja określa wskaźnik WACC dla usług realizowanych z wykorzystaniem infrastruktury miedzianej, jak i infrastruktury światłowodowej.

Treść projektu decyzji Prezesa UKE oraz dokumenty przekazane do Komisji Europejskiej i BEREC przedstawiamy w załączeniu.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Aldona Gawron
Osoba publikująca informację: Wojciech Gunia
Data publikacji: 04.05.2022 12:30