Data Osoba modyfikująca Akcja Zmiana
04.05.2022 12:10 Wojciech Gunia publikacja Dokument: Konsolidacja projektu decyzji z wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy określającej wskaźnik WACC dla Orange Polska S.A.
Kategoria: Rachunkowość regulacyjna