Postępowanie konkursowe na wybór audytora dla Orange Polska S.A.

Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania konkursowego na wybór podmiotu, który przeprowadzi badanie rocznych sprawozdań z prowadzonej przez Orange Polska S.A. rachunkowości regulacyjnej za lata 2019, 2020 i 2021 oraz wyników kalkulacji kosztów na lata 2021, 2022, 2023

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej w celu wykonania zobowiązania wynikającego z art. 53 ust. 6 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 2460 dalej „Pt”), ogłasza postępowanie konkursowe na wybór podmiotu, który przeprowadzi badanie rocznych sprawozdań z prowadzonej przez Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie rachunkowości regulacyjnej za lata 2019, 2020 i 2021 oraz wyników kalkulacji kosztów na rok 2021, na rok 2022 oraz na rok 2023 zgodnie z art. 53 ust. 5 Pt.

1. Oferty można składać w siedzibie Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE) pod adresem: ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa – Kancelaria Główna – piętro pierwsze, pokój nr 1.37, w terminie do dnia 10 lutego 2020 r., do godz. 10:00.
2. Szczegóły postępowania konkursowego zostały zawarte w Specyfikacji Warunków Postępowania Konkursowego (SWPK), którą można pobrać w siedzibie UKE pod adresem: ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa lub otrzymać pocztą elektroniczną.

Osobami upoważnionymi ze strony UKE do kontaktów w sprawie postępowania konkursowego są Pan Adam Pawłowski tel. 22 53 49 415, Pani Aldona Gawron tel. 22 53 49 157, e-mail: Adam.Pawlowski@uke.gov.pl, Aldona.Gawron@uke.gov.pl.
Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Wojciech Gunia
Osoba modyfikująca informację: Wojciech Gunia
Data publikacji: 10.01.2020 10:25
Data ostatniej modyfikacji: 10.01.2020 14:11