Data Osoba modyfikująca Akcja Zmiana
22.06.2018 09:55 Tomasz Hupało publikacja Dokument: Prezes UKE utrzymał w mocy decyzję nt. Instrukcji za 2017 r. i Opisu kalkulacji kosztów na 2019 r. Orange Polska S.A.
Kategoria: Rachunkowość regulacyjna