Data Osoba modyfikująca Akcja Zmiana
16.04.2018 13:25 Tomasz Hupało publikacja Dokument: Prezes UKE zatwierdził Instrukcję za 2017 r. i Opis kalkulacji kosztów na 2019 r. Orange Polska S.A.
Kategoria: Rachunkowość regulacyjna