Wyjaśnienia treści SWPK w postępowaniu konkursowym na wybór audytora dla Orange Polska S.A.

Wyjaśnienie treści specyfikacji warunków postępowania konkursowego (SWPK) na wybór podmiotu, który przeprowadzi badanie rocznych sprawozdań z prowadzonej rachunkowości regulacyjnej za rok 2019, za rok 2020 i za rok 2021 oraz wyników kalkulacji kosztów na rok 2021, na rok 2022 oraz na rok 2023 Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie pod względem ich zgodności z przepisami prawa oraz zatwierdzonymi przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej (Prezes UKE) instrukcją w zakresie prowadzonej przez OPL rachunkowości regulacyjnej oraz opisem kalkulacji kosztów usług.

Zgodnie z pkt 5.1 „Wyjaśnianie treści SWPK”, treść wyjaśnień SWPK Prezes UKE publikuje
na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Komunikacji Elektronicznej („BIP UKE”), nie później niż na 3 dni przed upływem terminu składania ofert.

Wyjaśnienie to jest wiążące dla wszystkich zainteresowanych podmiotów.
Treść wniosku nr 1 i treść wniosku nr 2 wraz z odpowiedziami znajduje się w poniższym załączniku.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Aldona Gawron
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Osoba modyfikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 04.02.2020 11:10
Data ostatniej modyfikacji: 04.02.2020 11:19