Wyznaczenie wysokości wskaźnika WACC dla ORANGE POLSKA S.A.

9 marca 2017 r. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej wydał decyzję określającą wysokość wskaźnika zwrotu kosztu zaangażowanego kapitału (WACC), mającego zastosowanie do kalkulacji kosztów Orange Polska S.A przewidywanych na rok 2018 w odniesieniu do usług realizowanych na hurtowym rynku dostępu szerokopasmowego (Rynek 5).

Zgodnie z decyzją Prezesa UKE, dla usług na Rynku 5 realizowanych w oparciu 
o infrastrukturę światłowodową sieci dostępowej, wskaźnik WACC przyjmuje wartość 9,38% i uwzględnia narzut dodatkowej premii za ryzyko inwestycyjne w infrastrukturę światłowodową w wysokości 1,25%. W odniesieniu do pozostałych usług realizowanych na Rynku 5 w oparciu o infrastrukturę miedzianą, wskaźnik WACC wynosi 8,13%.

Prezes UKE w podjętej decyzji określił wyższy wskaźnik WACC dla usług realizowanych w oparciu o infrastrukturę światłowodową, uznając konieczność stworzenia dla operatorów zachęty do budowy infrastruktury światłowodowej. Operator, inwestując w sieć nowej generacji, podejmuje ryzyko, związane z niepewnością co do przyszłego popytu, kosztów wdrożenia, postępu technologicznego, konkurencji oraz kwestii makroekonomicznych.

Podjęta decyzja jest zgodna z celami polityki regulacyjnej Prezesa UKE, a także 
z „Zaleceniem Komisji 2010/572/UE w sprawie regulowanego dostępu do sieci dostępu nowej generacji (Zalecenie NGA)”. Wspiera promowanie efektywnych inwestycji oraz innowacji w zakresie nowej infrastruktury światłowodowej, uwzględniając ryzyko ponoszone przez inwestujące podmioty oraz potrzebę utrzymania skutecznej konkurencji, która jest istotnym i długofalowym bodźcem inwestycyjnym. 

Decyzji Prezesa UKE został nadany rygor natychmiastowej wykonalności.
W załączniku dostępna jest treść decyzji.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Maciej Pietrzykowski
Osoba modyfikująca informację: Maciej Pietrzykowski
Data publikacji: 14.03.2017 14:10
Data ostatniej modyfikacji: 31.07.2018 10:35