Wyznaczenie wysokości wskaźnika WACC dla Orange Polska S.A. 

28 marca 2019 r. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej wydał decyzję określającą wysokość wskaźnika zwrotu kosztu zaangażowanego kapitału (WACC), który ma zastosowanie w kalkulacji kosztów Orange Polska S.A na rok 2020 w odniesieniu do usług realizowanych na hurtowym rynku dostępu szerokopasmowego (Rynek 5). 

Prezes UKE określił wysokość wskaźnika WACC do kalkulacji kosztów usług na Rynku 5 realizowanych za pośrednictwem światłowodowej sieci dostępowej na poziomie 10,07%.  Wartość wskaźnika WACC uwzględnia narzut dodatkowej premii za ryzyko inwestycyjne w wysokości 1,25%. W odniesieniu do usług na Rynku 5 realizowanych w oparciu o miedzianą sieć dostępową, wskaźnik WACC wynosi 8,82%.

Wyższy wskaźnik WACC dla usług realizowanych w oparciu o światłowód wynika z konieczności stworzenia zachęt do inwestycji w nowoczesną infrastrukturę. Orange Polska S.A., inwestując w sieć nowej generacji, podejmuje ryzyko związane z niepewnością co do przyszłego popytu, kosztów wdrożenia, postępu technologicznego, konkurencji oraz zdarzeń makroekonomicznych.

Decyzja jest zgodna z celami polityki regulacyjnej Prezesa UKE w obszarze promowania efektywnych inwestycji oraz innowacji w zakresie nowej infrastruktury światłowodowej. Uwzględnia ryzyko ponoszone przez inwestujące podmioty oraz potrzebę utrzymania skutecznej konkurencji, która jest istotnym bodźcem do inwestycji. 

Decyzji Prezesa UKE został nadany rygor natychmiastowej wykonalności.
 

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Osoba modyfikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 05.04.2019 13:35
Data ostatniej modyfikacji: 05.04.2019 13:38