Zatwierdzona instrukcja rachunkowości regulacyjnej i opis kalkulacji kosztów dla Poczty Polskiej S.A. na rok 2020.

Prezes UKE, wypełniając obowiązek wynikający z art. 103 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 2188 z późn.zm), wydał 13 lutego 2020r. decyzję, w której nałożył na Pocztę Polską S.A. jako operatora wyznaczonego do świadczenia usług powszechnych obowiązek przedłożenia do publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Prezesa UKE:
1)    zatwierdzonej instrukcji rachunkowości regulacyjnej na rok 2020;
2)    zatwierdzonego opisu kalkulacji kosztów na rok 2020.

W decyzji Prezes UKE określił zakres publikacji tych dokumentów, tak aby zachowane były wymogi dotyczące ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa, a jednocześnie aby w instrukcjach rachunkowości regulacyjnej zapewniona była prezentacja sposobów przypisywania przychodów i kosztów, natomiast w opisach kalkulacji kosztów – prezentacja głównych grup kosztów oraz sposobów ich przypisania do poszczególnych usług powszechnych.

Poczta Polska S.A. wykonała obowiązek nałożony decyzją Prezesa UKE i w dniu 19 lutego 2020 r. przedłożyła załączone poniżej dokumenty.

 

 

 

 

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki Pobierz wszystkie załączniki w formacie .zip

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Przemysław Cząstka
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 26.02.2020 12:25