Data Osoba modyfikująca Akcja Zmiana
28.11.2017 13:05 Jakub Słodki publikacja Dokument: Kwartalna informacja o udzielonych umorzeniach nieopodatkowanych należności budżetowych
Kategoria: Umorzenie niepodatkowych należności