Dostęp do nieruchomości leśnych. Wytyczne dla nadleśniczych dotyczące udostępnienia nieruchomości na potrzeby telekomunikacji

Przedstawiamy pakiet trzech dokumentów dotyczący dostępu do nieruchomości pozostających w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.
 
Prezentowany materiał wskazuje na prawa i obowiązki w zakresie dostępu do nieruchomości leśnych oraz rekomendacje ich stosowania przez co przydatny jest zarówno dla nadleśniczych jak i  dla inwestorów tj. operatorów i jednostek samorządu terytorialnego, którzy chcieliby skutecznie skorzystać z prawa dostępu do nieruchomości leśnych w celu posadowienia swojej infrastruktury telekomunikacyjnej. Dzięki tej publikacji obie strony będą mogły oprzeć swoją współpracę na przejrzystych warunkach, co powinno usprawnić cały proces inwestycyjny związany z budową sieci telekomunikacyjnych.
 
Podstawowy dokument - Wytyczne - odpowiada na pytanie jak przełamać bariery we współpracy z nadleśnictwami przy ubieganiu się o dostęp do ich nieruchomości. W dokumencie określono  również sposób i tryb publikowania warunków przez nadleśniczych, a także jakie czynności może podjąć inwestor w przypadku odmowy uzyskania dostępu.

Kolejny dokument - Warunki ramowe - stanowi propozycję warunków na jakich powinny być udostępnione nieruchomości leśne. Zamierzeniem tego dokumentu jest określenie jednolitych i niedyskryminacyjnych zasad dostępu do nieruchomości leśnych dla wszystkich inwestorów zarówno na etapie przygotowania, realizacji jak i eksploatacji infrastruktury.

Ostatnim dokumentem jest Wzór Umowy o umieszczenie obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej pomiędzy nadleśniczym a inwestorem. Zaproponowane postanowienia umowne zakładają dobrowolną współpracę stron świadomych, że porozumienie jest lepszym rozwiązaniem niż oczekiwanie na decyzję administracyjną zastępującą taką umowę.
 
 

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Martin Stysiak
Osoba modyfikująca informację: Martin Stysiak
Data publikacji: 15.11.2019 10:57
Data ostatniej modyfikacji: 15.11.2019 10:57