Data Osoba modyfikująca Akcja Zmiana
15.03.2021 14:05 Ewelina Siejak publikacja Dokument: Podjęcie działalności w zakresie telekomunikacji przez Gminę Janów
Kategoria: Informacja o podjęciu działalności w zakresie telekomunikacji