Data Osoba modyfikująca Akcja Zmiana
11.12.2020 13:00 Ewelina Siejak publikacja Dokument: Podjęcie działalności w zakresie telekomunikacji przez Gminę Lelów
Kategoria: Informacja o podjęciu działalności w zakresie telekomunikacji