Data Osoba modyfikująca Akcja Zmiana
28.01.2021 08:10 Ewelina Siejak publikacja Dokument: Podjęcie działalności w zakresie telekomunikacji przez Gminę Przyrów
Kategoria: Informacja o podjęciu działalności w zakresie telekomunikacji