Data Osoba modyfikująca Akcja Zmiana
14.04.2021 10:55 Ewelina Siejak publikacja Dokument: Podjęcie działalności w zakresie telekomunikacji przez Gminę Starcza
Kategoria: Informacja o podjęciu działalności w zakresie telekomunikacji