Jak dokonać zmiany wpisu w rejestrze jednostek samorządu terytorialnego wykonujących działalność w zakresie telekomunikacji?

Zmiany we wpisie do rejestru jednostek samorządu terytorialnego wykonujących działalność w zakresie telekomunikacji dokonuje się korzystając z wzoru wniosku o wpis, zmianę wpisu lub wykreślenie z rejestru jednostek samorządu terytorialnego.

Jeżeli wnioskodawca reprezentowany jest przez pełnomocnika do wniosku należy dołączyć pełnomocnictwo upoważniające do reprezentowania wnioskodawcy.

Gdzie składać wnioski?

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Ewelina Fornalczyk
Osoba publikująca informację: Jakub Słodki
Osoba modyfikująca informację: Ewelina Siejak
Data publikacji: 07.12.2017 09:30
Data ostatniej modyfikacji: 17.02.2021 12:59