Jak uzyskać dostęp do sieci POPC i RSS? Poradnik dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych

Prezes UKE przygotował poradnik dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych zainteresowanych uzyskaniem dostępu hurtowego do Regionalnych Sieci Szerokopasmowych (RSS) lub sieci budowanych w ramach działania 1.1 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC).

Poradnik objaśnia zasady dostępu hurtowego oraz uprawnienia przysługujące przedsiębiorcom telekomunikacyjnym, a także omawia rodzaje usług oferowanych w ramach RSS i sieci POPC oraz wskazuje, gdzie szukać informacji o punktach adresowych w poszczególnych obszarach konkursowych, zadeklarowanych do objęcia dostępem do sieci POPC. Ponadto zawiera informacje o zasadach ustalania górnego limitu opłat hurtowych i przybliża regulacje dotyczące negocjacji o dostępie hurtowym i możliwości wnioskowania o interwencję Prezesa UKE w razie niepowodzenia tych negocjacji.

Załącznikiem do poradnika jest rekomendowany formularz wniosku do Prezesa UKE o wydanie decyzji w sprawie dostępu do infrastruktury lub sieci telekomunikacyjnej zbudowanej, przebudowanej, wyremontowanej lub nabytej z wykorzystaniem środków publicznych.

Zapraszamy do lektury poradnika, w razie pytań zachęcamy do kontaktu!

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Wojciech Gunia
Data publikacji: 27.11.2019 12:00