Jak uzyskać rezerwację / pozwolenie / zezwolenie

  • Drony (w pobliżu lotniska) rozwiń element

    W celu zapewnienia bezpieczeństwa statków powietrznych, podczas wykonywania lotów dronami w pobliżu lotniska, możliwe jest wykorzystywanie urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej ruchomej lotniczej do łączności pomiędzy operatorem drona, a służbą kontroli ruchu lotniczego stacji lotniskowej. Łączność odbywa się na częstotliwościach przydzielonych dla danej stacji lotniskowej.

    Więcej