Konkursy 2020

  • Wyniki konkursu na system pomiarowy jakości dostępu do internetu

    09 lipca 2020

    30 listopada 2020 r. kończy się okres certyfikacji mechanizmu badania jakości dostępu do internetu. Aby zapewnić ciągłość dostarc narzędzia dla użytkowników końcowych, Prezes UKE przeprowadził konkurs na wybór dostawcy certyfikowanego mechanizmu na kolejny dwuletni okres.