Certyfikacja aplikacji do pomiaru jakości internetu

26 listopada 2020 r. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej dokonał certyfikacji aplikacji natywnych na komputery z systemami operacyjnymi Windows oraz macOS pod nazwą PRO Speed Test udostępnione pod adresem https://pro.speedtest.pl, których dostawcą jest V-Speed sp. z o.o. z siedzibą w Obornikach Śląskich.

Zgodnie z art. 4 ust. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2120 z dnia 25 listopada 2015 r. ustanawiającego środki dotyczące dostępu do otwartego internetu i dotyczące opłat detalicznych za regulowane usługi łączności wewnątrzunijnej oraz zmieniające dyrektywę 2002/22/WE, a także rozporządzenie (UE) nr 531/2012 (Dz.Urz. UE L Nr 310, s. 1, zwanym dalej „Rozporządzeniem 2015/2120”) wszelkie stałe lub regularnie powtarzające się istotne rozbieżności pomiędzy faktycznym wykonaniem usługi dostępu do internetu pod względem prędkości lub innych parametrów jakości usługi, a wykonaniem opisanym przez dostawcę usług dostępu do internetu - w przypadku gdy odnośne fakty zostały ustalone przy pomocy mechanizmu monitorowania certyfikowanego przez krajowy organ regulacyjny - uznawane są za nienależyte wykonanie do celów uruchomienia środków ochrony prawnej przysługujących konsumentowi zgodnie z prawem krajowym.

Certyfikacja oznacza zatem, że PRO Speed Test będzie certyfikowanym mechanizmem monitorowania, o którym mowa w art. 4 ust. 4 rozporządzenia 2015/2120.

Certyfikat został nadany na okres od 1 grudnia 2020 r. do 30 listopada 2022 r.

Treść Certyfikatu w wersji polskiej i angielskiej w załączonym pliku.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki Pobierz wszystkie załączniki w formacie .zip

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Radosław Rosiak
Osoba publikująca informację: Wojciech Gunia
Data publikacji: 27.11.2020 10:05