Certyfikat dla mechanizmu monitorowania jakości internetu PRO Speed Test

W dniu 29 listopada 2018 r. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej dokonał certyfikacji aplikacji stacjonarnej na komputery z systemem operacyjnym Windows pod nazwą PRO Speed Test udostępnioną pod adresem pro.speedtest.pl, której dostawcą jest V-Speed sp. z o.o. z siedzibą w Obornikach Śląskich. 

Zgodnie z art. 4 ust. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2120 z dnia 25 listopada 2015 r. ustanawiającego środki dotyczące dostępu do otwartego internetu oraz zmieniające dyrektywę 2002/22/WE w sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności elektronicznej praw użytkowników, a także rozporządzenie (UE) nr 531/2012 w sprawie roamingu w publicznych sieciach łączności ruchomej wewnątrz Unii (Dz.Urz. UE L Nr 310, s. 1, zwanym dalej „Rozporządzenie 2015/2120”) wszelkie stałe lub regularnie powtarzające się istotne rozbieżności pomiędzy faktycznym wykonaniem usługi dostępu do internetu pod względem prędkości lub innych parametrów jakości usługi, a wykonaniem opisanym przez dostawcę usług dostępu do internetu - w przypadku gdy odnośne fakty zostały ustalone przy pomocy mechanizmu monitorowania certyfikowanego przez krajowy organ regulacyjny - uznawane są za nienależyte wykonanie do celów uruchomienia środków ochrony prawnej przysługujących konsumentowi zgodnie z prawem krajowym.

Certyfikacja oznacza zatem, że PRO Speed Test będzie certyfikowanym mechanizmem monitorowania, o którym mowa w art. 4 ust. 4 rozporządzenia 2015/2120.

Certyfikat został nadany na okres 24 miesięcy od 1 grudnia 2018 r.

Treść Certyfikatu w załączonym pliku.
 

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Osoba modyfikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 29.11.2018 13:15
Data ostatniej modyfikacji: 29.11.2018 13:23