Konkurs na system pomiarowy jakości dostępu do internetu

Prezes UKE ogłasza konkurs, którego celem jest wybór podmiotu mającego zapewnić system pomiarowy usługi dostępu do internetu.

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2120, dostawcy usług dostępu do internetu w sieciach stacjonarnych są zobowiązani do podawania w umowach następujących prędkości transmisji danych:

  1.          minimalnych,
  2.          zwykle dostępnych,
  3.          maksymalnych.

Weryfikacja warunków umownych może zostać przeprowadzona poprzez pomiar prędkości dokonany przez użytkownika za pomocą mechanizmu monitorowania certyfikowanego przez Prezesa UKE.

System będzie przeznaczony do pomiaru m.in. prędkości transmisji danych dla usług dostępu do internetu świadczonych w stacjonarnych publicznych sieciach telekomunikacyjnych. System będzie składał się m.in. z serwisu internetowego oraz aplikacji na komputery stacjonarne (np. desktop, laptop).

Podmiot wyłoniony w konkursie zapewni system pomiarowy nieodpłatnie, w wyniku czego uzyska certyfikat Prezesa UKE. Certyfikacja wybranego systemu zostanie dokonana przez Prezesa UKE na okres 24 miesięcy, w wyniku realizacji porozumienia zawartego po zakończeniu konkursu z podmiotem wyłonionym.

Oferty, sporządzone zgodnie z załączoną dokumentacją konkursową można składać  w dni robocze, w godzinach od 9:00 do 15:00, w siedzibie UKE w Warszawie, przy ul. Giełdowej 7/9, w Kancelarii Głównej. Termin składania ofert upływa 15 marca 2018 r. o godz. 15:00.

 

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki Pobierz wszystkie załączniki w formacie .zip

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Wojciech Gunia
Osoba modyfikująca informację: Wojciech Gunia
Data publikacji: 26.02.2018 12:10
Data ostatniej modyfikacji: 12.03.2018 19:28