Konkurs na system pomiarowy jakości dostępu do internetu

W związku z nadchodzącym w tym roku końcem okresu certyfikacji działającego mechanizmu monitorowania jakości usługi dostępu do internetu, Prezes UKE ogłasza konkurs, którego celem jest wybór podmiotu mającego zapewnić system pomiarowy usługi dostępu do internetu na kolejne 24 miesiące, począwszy od 1 grudnia 2020 r.

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2120, dostawcy usług dostępu do internetu w sieciach stacjonarnych są zobowiązani do podawania w umowach następujących prędkości transmisji danych:

  1.          minimalnych,
  2.          zwykle dostępnych,
  3.          maksymalnych.

Weryfikacja warunków umownych może zostać przeprowadzona poprzez pomiar prędkości dokonany przez użytkownika za pomocą mechanizmu monitorowania certyfikowanego przez Prezesa UKE.

Od 1 grudnia 2018 r. działa certyfikowany przez Prezesa UKE mechanizm monitorowania jakości usługi dostępu do internetu. Zgodnie z założeniami okres certyfikacji wynosi 24 miesiące.

Nowy system – podobnie jak obecny – będzie przeznaczony do pomiaru m.in. prędkości transmisji danych dla usług dostępu do internetu świadczonych w stacjonarnych publicznych sieciach telekomunikacyjnych. System będzie składał się m.in. z serwisu internetowego oraz aplikacji na komputery stacjonarne (np. desktop, laptop).

Podmiot wyłoniony w konkursie zapewni system pomiarowy nieodpłatnie, w wyniku czego uzyska certyfikat Prezesa UKE. Certyfikacja wybranego systemu zostanie dokonana przez Prezesa UKE na okres 24 miesięcy, w wyniku realizacji porozumienia zawartego po zakończeniu konkursu z podmiotem wyłonionym.

Oferty, sporządzone zgodnie z załączoną dokumentacją konkursową można składać  wyłącznie w formie elektronicznej, poprzez profil UKE na platformie ePUAP. Termin składania ofert upływa 29 czerwca 2020 r. o godz. 12:00.

W uzupełnieniu dołączamy załącznik nr 1 (wzór oferty) w wersji edytowalnej.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki Pobierz wszystkie załączniki w formacie .zip

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Dominik Kołtunowicz
Osoba publikująca informację: Przemysław Poznański
Osoba modyfikująca informację: Wojciech Gunia
Data publikacji: 08.06.2020 10:15
Data ostatniej modyfikacji: 23.06.2020 10:01