Ogłoszenie wyników konkursu na wybór biegłego

Wyniki konkursu na wybór biegłego, który sporządzi dwie odrębne opinie w przedmiocie wartości rynkowej częstotliwości przeznaczonych na cele rozpowszechniania programów telewizyjnych w ramach pierwszego multipleksu (MUX1)

Przedmiotem konkursu ogłoszonego dnia 1 grudnia 2020 r. był wybór biegłego, który stosownie do treści art. 185 ust. 4c ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. 2019 poz. 2460 z późn. zm.) sporządzi dwie odrębne opinie w przedmiocie wartości rynkowej częstotliwości przeznaczonych na cele rozpowszechniania programów telewizyjnych w ramach pierwszego multipleksu (MUX1), na koszt:

  1. Stavka sp. z o.o., która, jako podmiot wykorzystujący częstotliwości na mocy decyzji Prezesa UKE z dnia 19 grudnia 2011 r. nr DZC-WTV-5157-17/11 (20), zmienionej następnie decyzjami z dnia 30 grudnia 2019 r. nr DC.WRT.514.82.2019.15 oraz z dnia 20 maja 2020 r. nr DC.WRT.514.2.2020.95, złożyła wniosek o dokonanie rezerwacji na kolejny okres;
  2. Lemon Records sp. z o.o., która, jako podmiot wykorzystujący częstotliwości na mocy decyzji Prezesa UKE z dnia 19 grudnia 2011 r. nr DZC-WTV-5157-17/11 (20), zmienionej następnie decyzjami z dnia 30 grudnia 2019 r. nr DC.WRT.514.82.2019.15 oraz z dnia 20 maja 2020 r. nr DC.WRT.514.2.2020.95, złożyła wniosek o dokonanie rezerwacji na kolejny okres.

Oferty należało składać w siedzibie Prezesa UKE pod adresem ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa – Kancelaria Główna – pokój nr 01.37, w terminie do dnia 15 grudnia 2020 r., do godziny 15:00.

Lista ofert ze wskazaniem ich kolejności wraz z ich oceną punktową według malejącej ilości punktów uzyskanych w drugim etapie:

L.p.

Nazwa oferenta

Nr oferty

Łączna liczba punktów

1

Audytel S.A.

1

100

 

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Paweł Staroń
Osoba publikująca informację: Monika Bednarska-Radecka
Data publikacji: 17.12.2020 11:20