Przedłużenie terminu w postępowaniu konkursowym

Informacja o przedłużeniu terminu składania ofert w postępowaniu konkursowym ws. przeprowadzenia weryfikacji kalkulacji kosztu netto oraz straty z tytułu świadczenia usług powszechnych.

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej działając na podstawie punktu 5.3 podpunkt 1 i 2 Specyfikacji Warunków Postępowania Konkursowego informuje, że ustalony na dzień 31 sierpnia 2021 r. do godziny 11.00 termin składania ofert w postępowaniu na wybór podmiotu, który przeprowadzi weryfikację przedłożonych przez Pocztę Polską S.A. dokumentów, o których mowa w art. 112 ust. 1 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1041), dotyczących kalkulacji kosztu netto obowiązku świadczenia usług powszechnych i straty na świadczeniu usług powszechnych za rok obrotowy 2020 – przedłuża do dnia 7 września 2021 r. do godziny 12.00.   

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Magdalena Sławińska
Osoba publikująca informację: Przemysław Poznański
Data publikacji: 31.08.2021 09:35