Wyniki konkursu na wybór biegłego, który sporządzi opinię w przedmiocie wartości rynkowej częstotliwości z zakresów 169,7375-169

Przedmiotem konkursu ogłoszonego 19 sierpnia 2019 r. był wybór biegłego, który stosownie do treści art. 185 ust. 4c ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. 2018 poz. 1954 z późn. zm.) na koszt Gannet Guard Systems S.A. z siedzibą w Warszawie, jako podmiotu który złożył wniosek o dokonanie rezerwacji częstotliwości z zakresów 169,7375-169,7625 MHz oraz 169,7875-169,8000 MHz na kolejny okres, sporządzi opinię w przedmiocie wartości rynkowej częstotliwości z zakresów 169,7375-169,7625 MHz oraz 169,7875-169,8000 MHz.

Oferty należało składać w siedzibie Prezesa UKE pod adresem ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa – Kancelaria Główna – pokój nr 01.37, w terminie do dnia 30 sierpnia 2019 r., do godziny 12:00.

Uszeregowanie ofert według łącznej liczby punktów uzyskanych w drugim etapie oceny ofert:

L.p.

Nazwa oferenta

Łączna liczba punktów

1

Audytel S.A.

100

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Osoba modyfikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 04.09.2019 15:05
Data ostatniej modyfikacji: 04.09.2019 15:08