Zmiana specyfikacji Warunków Postępowania Konkursowego dot. kalkulacji kosztów świadczenia usług powszechnych

Informacja o zmianie treści Specyfikacji Warunków Postępowania Konkursowego dotyczącego postępowania w sprawie przeprowadzenia weryfikacji kalkulacji kosztu netto oraz straty z tytułu świadczenia usług powszechnych

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej działając na podstawie punktu 5.2 podpunkt 1 Specyfikacji Warunków Postępowania Konkursowego (dalej „SWPK”) dokonuje zmiany treści SWPK w ten sposób, że ustalony w punkcie 2.1 na dzień 27 października 2021 r. termin zakończenia weryfikacji przedłożonych przez Pocztę Polską S.A. dokumentów, o których mowa w art. 112 ust. 1 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1041), dotyczących kalkulacji kosztu netto obowiązku świadczenia usług powszechnych i straty na świadczeniu usług powszechnych za rok obrotowy 2020 – określa na dzień 15 listopada 2021 r.

Miejsce publikacji ogłoszenia o konkursie.
 

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Magdalena Sławińska
Osoba publikująca informację: Wojciech Gunia
Data publikacji: 02.09.2021 13:10